Türkiye’nin öncü kuruluşları sanallaştırma platformu olarak VMware ’i tercih ediyor

Türkiye’nin öncü kuruluşları sanallaştırma platformu olarak VMware ’i tercih ediyor

Adını ilk 1960’lı yıllarda duyuran  Sanallaştırma Teknolojisi bugün bir çok sektör tarafından kapsamlı bir şekilde kullanılıyor. Sanallaştırmaya, bünyelerinde ağırlıklı olarak yer veren kuruluşlara bakıldığında bunların, ekonomilerin temelini teşkil eden önemli örnekler olması konunun bir diğer çarpıcı yönünü oluşturuyor.

Pazar araştırma şirketi IDC’nin, Finans ve Telekom Sektörleri özelinde gerçekleştirdiği “Kurumsal Sanallaştırma Ortamı” başlıklı çalışma, sanallaştırma ekseninde hangi ürün ve hizmetlerin daha çok tercih edildiğinin anlaşılması bakımından ipuçları veriyor.

% 80 ile Telekom Sektöründe Pazar Lideri

sanallştırma

Telekom alanında kullanılan sanallaştırma platformlarının dağılımlarına bakıldığında, VMware, yüzde 80 ile x86 pazarının hakimi olarak ismini tescilliyor.

Telekom operatörlerinin, sanallaştırma çözümleri sunan firmaları seçerken dikkat ettikleri kriterler göz önüne alındığında; ürün kalitesi kadar bunların nasıl ulaştırıldığı, Üçüncü parti ürünlerle uyumluluk ve Kurumsal Lisans Anlaşması (Enterprise License Agreement) bir sunucu sanallaştırma platformu seçiminde üzerinde en fazla düşünülen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

sanallştırma

Diğer yandan, sanallaştırma alanında lider olması, uzun zamandan bu yana birçok endüstrinin tercihi olması, Sunucu Sanallaştırma Pazarı’na ilk giren kuruluş olması, pazara yenilikler getirmesi, yüksek bir ölçeklendirilebilirlik oranına sahip olması, VMware’in üretim ortamlarında geniş ölçüde kullanımına dair belirtilen temel gerekçeler arasında yer alıyor.

Tercih Edilen Sanallaştırma Platformu

Birebir görüşülen telekom operatörleri, temel sanallaştırma platformu olarak VMware kullandıklarını belirtirken, markanın güvenilir sunucu sanallaştırma çözümü olduğunun altını çiziyor. Telekom profesyonelleri, VMware platformlarının kullanımı esnasında, iş sürekliliği ya da herhangi bir teknik sorun yaşamadıklarını belirtiyor.

VMware, yazılım özellikleri göz önüne alındığında, ileri ve yenilikçi sanallaştırma teknolojisine sahip bir marka olarak kabul ediliyor. Sunucu sanallaştırması, Telekom sektöründeki kullanımına bakıldığında oldukça yüksek bir kapasiteyle kritik iş yükü fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.

Finans %96 Oranında Kullanıyor

Finans sektöründe kullanılan sanallaştırma platformlarının dağılımlarına bakıldığında, VMware, yüzde 96 ile pazarın hakimi olarak adını zirveye yazdırıyor.

sanallştırma

Finans kuruluşları, sanallaştırma şirketi seçiminde en fazla dikkat ettikleri kriterler olarak; ürün kalitesi, hizmete erişim, sağlanan teknik destek, üçüncü parti ürünlerle birlikte işlerlik ve hizmet seçeneklerini sıralıyor.

sanallştırma

Finansın Başlıca Sanallaştırma Platformu: VMware

Görüşülen finans şirketlerinin yetkilileri, temel sanallaştırma platformu olarak VMware kullandıklarını ve bu durumun uzun zamandan beri değişmediğini ifade ediyor.

VMware’in, finans şirketleri için en önemli sanallaştırma platformu kabul edilmesinin nedenleri arasında; firmanın doğru kapasite planlamasının yanı sıra, yönetim ve alan avantajları sağlaması, herhangi bir felaket olasılığına karşı şirketlere yedeklilik özelliğini sunması, iş sürekliliği, yüksek performans, verimlilik, kaynak tahsisi ve güvenli yönetim sıralanıyor.

Finans şirketlerinin neredeyse tamamına yakını, özel bulut yatırımlarını başlattıklarını ya da bunun hazırlığını yaptıklarını ifade ediyor. Sektör şirketlerinin, otomasyon, sistemlerin koordinasyonu ve hizmet yönetiminin standardizasyonu konularında altyapılarını en geç 2015 yılı sonrasında teknolojik gerekliliklere uygun hale getirmek yönündeki açıklamsaları dikkat çekiyor.

Sanallaştırma, gelinen noktada “Kurumsal Veri Merkezi” perspektifinde varsayılan en yeni teknoloji alanı oldu. Bu, daha fazla “fiziki sunucu” yerine “sanallaştırma” teknolojisinin kapsamlı bir şekilde adaptasyonu anlamını taşıyor. “Sunucu Sanallaştırma” pazarının gelecek yıllarda da büyüme trendini sürdürmesi ve VMware ile rakiplerine yeni fırsatlar sunması öngörülüyor.