Samsung Türkiye Kurumsal Mobilite’nin Yükselişine Dikkat Çekiyor

Samsung Türkiye Kurumsal Mobilite’nin Yükselişine Dikkat Çekiyor

Samsung Türkiye için IDC tarafından gerçekleştirilen özel araştırmada, Türk şirketlerinin mobil tabanlı çözümlerle ilgili stratejileri masaya yatırıldı.

Günümüzde cihaz ve uygulamalar kurumsal alanda da bireysel alandaki kadar etkin biçimde kullanılıyor. Tüketici kullanım alışkanlıklarının kurumsal hayata uyarlandığı bir dünyada etkin bir mobilite stratejisinin geliştirilmesi, şirketlerin BT departmanları için büyük önem taşıyor. Aynı anda farklı cihazları, birden fazla işletim sistemini ve birçok ekran faktörünü destekleme ihtiyacının artması, kurumsal mobilite ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda sistem uygulaması ve güncellemesini gerekli kılıyor. Bu da kurumların mevcut BT altyapılarını gözden geçirmelerini zorunlu hale getiriyor.

BT departmanlarının mobiliteye geçişi, kurumların bulundukları konuma gelmesinde önemli bir rol oynuyor. BT artık bir destek işlevi değil, iş süreçlerinde kritik bir faktör olarak görülüyor. BT yöneticileri, mobilitenin artmasıyla; çalıştıkları kurumun tüm departmanlarına, hem ofis içinde hem de sahada verimli olmaları için farklı kaynak ve işlevler kazandırıyor.

1

Bu konseptten yararlanmak isteyen Türk şirketlerinin mobilite konusuna ağırlık vermesi; cihazların salt kontrolü ve yönetiminin ötesine geçerek uygulamalar, süreçler, güvenlik ve verimlilik sistemleri oluşturulmasını gerektiriyor. Bu noktada işletmelere büyük fayda sağlayacak ciddi mobilite imkânlarıyla birlikte farklı hassasiyetler de söz konusu.

BT uygulamaları dâhilinde mobil tabanlı çözümlere öncelik veren Türk firmaları için, bu kavram ilgi çekmeye devam ediyor. Satış ve sahadaki personelin etkinliğinin artırılması, mobilite çözümleri sunmanın ardında yatan başlıca sebep olarak öne çıkıyor. Verimlilik artışı, lojistik operasyonların optimizasyonu, daha kaliteli müşteri ilişkileri ve daha düzenli tedarik zinciri yönetimi fikri, Türk şirketlerinde heyecan uyandırıyor.

IDC’nin yakın dönemde Türkiye’de 100’den fazla CIO ile mobilite stratejileri ve gelecekteki planları özelinde gerçekleştirdiği araştırmada CIO’lar, mobil işgücündeki artışın, kurumlarının mobiliteye bakış açısını farklı yönde geliştirdiğini dile getirdi. Araştırmaya katılan 113 CIO’nun %52’si, kurumlarındaki mobil işgücünün gelecek 12-18 ay içerisinde artacağını öngörüyor.

1

Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Tansu Yeğen, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’deki kurumların gelecek 3 ila 5 yıl içinde mobiliteye öncelik vereceği görülüyor. Bugün birçok firma; çalışan, müşteri ve saha uygulamalarına mobiliteyi de entegre eden resmi politikalar geliştirmiş durumda. Çalışanların kişisel cihazlarından kurumsal kaynaklara erişim sağlanması da bu sürece katkı sağlıyor. Mobilite stratejileri şekillendikçe, kurum çalışanlarına “kendi cihazını getirme” (Bring Your Own Device -BYOD) imkânı sunmak, işletmeler için ihtiyaç haline geliyor. BYOD, çalışanlar arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunurken; çalışanların karşılıklı iletişimlerini hızlandırarak performansı arttırıyor. İşletmelerin toplam mülkiyet maliyetini de azaltan BYOD, zaman – maliyet verimliliği sağlanmasına destek oluyor.”

Türkiye’deki işletmeler için kurumsal mobilite öncelikleri

Türkiye’deki işletmeler, mobilite alanında birbirlerinden farklı hızlarda ilerliyor. İmalât, perakende, toptan satış, bankacılık ve finans hizmetleri ile ulaştırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi şirketler, büyük mobilite atılımlarına imza atarken; birçok şirket hâlâ mobiliteyi mevcut süreçlerine entegre edebilmenin yollarını arıyor.

1

Mobiliteye geçiş

Türk işletmelerinin mobilite yönetimini gerçekleştirirken temel olarak şu dört konuda hassas oldukları görülüyor:

Güvenlik: Çalışanların kişisel cihazlarından kurumsal bilgiye erişimleri, çalışan profiline bağlı olarak sınırlandırılmalıdır. Mobilite, sistemin savunmasızlığını arttırma riski de taşımaktadır. Bu nedenle kurumsal ağlar, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmalıdır. Samsung, kurumsal mobilitenin güvenlik ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak adına BT yöneticilerine Samsung KNOX’u öneriyor. Kurumlar, BYOD kullanımına yönelik veri sızmasını önlemek için bir mekanizma oluşturmalıdır. İşletmelerin dikkate alması gereken başlıca güvenlik özellikleri arasında;

Cihaz güvenilirlik testi

  • Kurumsal alanlarda çalışanın kişisel cihazını kullanmasına sınırlama getiren politikalar
  • Etkin izleme yoluyla ek cihaz müdahalesi
  • Konum ve şifreli veri konteynerleri kullanılarak cihazın işlevlerinin sınırlandırılması düşünülebilir.

 

 1
 

Yatırım Getirisi: Yatırım açısından bakıldığında, mobilite sistemlerinin somut faydalarının tespit edilmesi de önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok iddialı mobilite projesi; niceliksel faydanın değerlendirilmesinin güçlüğünden ya da hesaplanabilen yatırım getirisinin kısa süreli uygulama için çok düşük olmasından dolayı durdurulmaktadır. Kurumların, mobilite projeleriyle ulaşabilecekleri somut temel performans göstergelerini (KPI) tanımlayamaması da yaygın bir hata olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunun sonucunda da diğer BT projeleri, sınırlı bütçe içinde daha öncelikli hale gelmektedir. Bu nedenle mobilite projelerinin yatırım getirisini ve KPI’lerini ölçerken, işletmelerin mutlaka uygulama hızı, işbirliği ve müşteri/personel memnuniyeti gibi faydaları dikkate alması gerekmektedir. Mobilite sayesinde operasyonlarının nasıl bir dönüşümden geçeceğini iyi analiz edemeyen, mobilite projesini erteleyen bir işletmenin potansiyel rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek gerekir.

BT Becerileri: Mevcut uygulamalar ve iş akışları mobil çalışanların kullanımına açılmadıkça mobilitenin sunduğu potansiyelin tümünden faydalanmak imkânsız olacaktır. Türkiye’deki işletmeler, mobilite çözümlerini geliştirme ve destekleme konusunda gerekli personeli bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir. Bazı şirketler, başta uygulama geliştirme olmak üzere mobilite sistemlerinin kurulumuna yönelik olarak dışarıdan hizmet almak istemektedir. Ancak mobilite çözümlerinin kritik olması ve güvenlik alanında görülen çeşitli hassasiyetler dolayısıyla birçok işletme, mobilite gerekliliklerini karşılayabilmek için kurum içi yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

MIT’nin Konferansı Avea Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi