BİDEB 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programları 2022 Yılı 2. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!

BİDEB 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programları 2022 Yılı 2. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen:

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı
 • 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
 • 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
 • 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı

sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görüntüleyebilirler.

 

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı’na 4.322 başvuru yapılmış, 830 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı’na 19 başvuru yapılmış, başvuru koşullarını sağlayan 3 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na 195 başvuru yapılmış, 107 kişi destek almaya hak kazanmıştır.
 • 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı’na 63 başvuru yapılmış, başvuru koşullarını sağlayan 63 kişi destek almaya hak kazanmıştır.

2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı ve 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı kapsamında bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine destek taban puanları ve desteklenememe gerekçeleri bildirilmiştir. 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı kapsamında bilimsel değerlendirmeye girerek bursa hak kazanamayan öğrenciler panel raporlarını 2 Ocak 2023’te pys.tubitak.gov.tr adresinden kullanıcı girişi yaparak indirebilirler.

BİDEB 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları 2023 yılı 1. dönem başvurularının 13-31 Mart 2023 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ÖNEMLİ NOT: Burs almaya hak kazanan adaylardan istenecek belgelere ilişkin bilgilendirme, adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. Bildirim yazısında istenen belgelerin BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (ebideb.tubitak.gov.tr) 23 Aralık 2022 (saat 08:30) – 11 Ocak 2023 (saat 17:30) tarihleri arasında yüklenmesi ve 16 Ocak 2023 tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB (TÜBİTAK Başkanlık, Tunus Caddesi, No: 80 06680 Kavaklıdere/ANKARA) adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

 

 1. 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı ve 2211-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans, yüksek lisans not ortalamaları, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır. Destek taban puanları; üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşip yerleşmediğine ve ALES puan türüne göre ayrı ayrı belirlenir. BİDEB Grup Yürütme Kurulu’nun belirlediği destek taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, anlaşılır, sade ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.
 2. 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na başvuran adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışmanlar vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından destek taban puanları belirlenerek bursiyer aday listeleri oluşturulur. En yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir. Bilimsel değerlendirme kriterleri şunlardır:
 • Özgün Değer,
 • Amaç ve Hedefler,
 • Yöntem,
 • Öncelikli Alanlara Katkı,
 • Yaygın Etki.
 1. 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası bütünleşik doktora öğrenimine başlayanlar veya yüksek lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup yüksek lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan doktora bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans veya yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde doktora programına başlamaları ve aynı dönemde bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.kaynak: tubitak.gov.tr