Yeni bir çalışmaya göre para ile mutluluk satın alınabiliyormuş

Yeni bir çalışmaya göre para ile mutluluk satın alınabiliyormuş

Para ile mutluluk arasında ilişki olduğu bir araştırma tarafından ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir araştırma ekibi, “para ile saadet olmaz” atasözüne meydan okuyan bir çalışmaya imza attı. 

Para ile mutluluk olur mu? Kimileri daha çok paraya sahip olsa daha mutlu olacağını iddia ederken, kimileri de tam tersi şekilde mutluluğun parayla olmadığını düşünüyor. Hatta bir atasözümüz bile var; para ile saadet olmaz! ABD’de çalışmalar yürüten bilim insanlarından oluşan bir ekip, para ile saadetin olduğunu ileri süren bulgulara ulaştı. Para ile gelir arasındaki ilişkiyi inceleyen ekibin çalışmasının sonucu, daha fazla paranın daha fazla mutluluk olduğunu ileri sürmekte.

Washington Post‘taki haberin ayrıntılarına göre, çalışmada 30 yaş ve üzeri 44 bin 198 ABD vatandaşının verileri dikkate alındı. 1972 – 2016 yılları arasındaki veriler incelendi. Buna göre, mutluluk ile gelir arasındaki korelasyonun yıllar içerisinde artış gösterdiğine yönelik bulgular elde edildi.

Gelir ile saadet arasındaki ilişkiyi arayan çalışma ilginç bulgulara ulaştı. Üniversite eğitimi almayan beyaz Amerikalıların mutluluğunun 1972 yılından bu yana sürekli olarak azaldığı görüldü. Buna karşın eğitim alan beyazların mutluluğu aynı kaldı. Afrika kökenli Amerikalılar için sonuçlar farklıydı ama yine de artan bir para ile mutluluk korelasyonunu yansıtıyordu; üniversite eğitimi olmayanların mutluluk seviyeleri 1972’den bu yana sabit kalırken, üniversite eğitimi ile mutluluk artış gösterdi.

Para ile mutluluk arasındaki ilişki birçok araştırmada incelendi

Makalede, geliri yüksek ailelerin mutlu olduğunu ifade etme olasılığının, geliri daha düşük ailelere göre yüzde 5 daha fazla olduğu da ileri sürüldü.

Çalışma, paranın mutluluğu satın alamayacağını ileri süren önceki birçok araştırmaya ters düştüğü görüldü. Princeton Üniversitesinin 2010 yılında yaptığı bir çalışma ise, gelirde 75 bin dolardan fazla bir artış olması halinde daha çok mutlu olunmayacağı yönünde idi. Parayla saadet arasında doğru orantı olduğunu gösteren yeni çalışma, önceki birçok çalışmanın aksine sonuçlar elde etmiş oldu.

Çalışmanın lideri psikolog Prof. Dr. Jean Twenge, Washington Post’a verdiği demeçte, “Gelir ve mutluluk arasındaki bağlantı artık önceki yıllara göre daha fazla.” şeklinde konuştu.

Çalışma, Emotion isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

>> En Çok Kripto Para Kullanan İlimiz Bakın Hangisi Oldu? İstanbul Değil!

>> Cem Uzan Kripto Para Vaadi! Bitcoin Hakkında Kesin Konuştu